Rus və Avropa köləliyi: keçmişdə, indi və üçüncü dirçəliş

22-05-2024, 11:58           
Rus və Avropa köləliyi: keçmişdə, indi və üçüncü dirçəliş
Rus dilində təhkimçilik əslində köləlikdir və bu, onun Avropa təhkimçiliyindən əsas fərqidir

1861-ci ildə ləğv edilmiş rus təhkimçiliyi SSRİ-də yenidən dirçəldi və onun üçüncü dirçəlişi sözün əsl mənasında gözümüzün qarşısında baş verir. Bu, Avropa feodal hüququna bənzəmir, lakin köləlik sisteminə çox oxşayır.

2023-cü ilin yazında Dövlət Duması hərbi çağırış üçün elektron çağırış vərəqələrini tətbiq edən qanun qəbul etdi. Sonra Rusiyada, 2022-ci ilin payızında səfərbərlik zamanı olduğu kimi, zarafata saldılar: hakimiyyət təhkimçiliyi yenidən tətbiq edir. Lakin zarafatın real olduğu üzə çıxıb. Əvvəllər imperiya dövründə sərhədlər bağlı olduğundan “təhkimlik buxovlarından” ancaq “qaçmaqla” çıxmaq mümkün idi. İndi çağırış vərəqəsi alanların da vətəndaş hüquqları məhduddur və qanuni yolla gedə bilməyəcəklər. Onların edə biləcəyi yeganə şey qaçmaqdır. Rus təhkimçiliyi təəccüblü dərəcədə sabitdir. İndi üçüncü dəfə Rusiyada tətbiq olunur.

O vaxt da, indi də köləlik

“Rus dilində” təhkimçilik əslində köləlikdir. Bu onun Avropa təhkimçiliyindən əsas fərqidir. Bu, şəxsiyyətini, əmlakını idarə etmək, məşğuliyyət və yaşayış yerini müəyyən etmək, ölkə daxilində sərbəst hərəkət etmək və xaricə səyahət etmək qadağsıdır. İmperiya dövrünün rus kəndlisi qanuni olaraq vətənini tərk edə bilməzdi. O, sahibinin icazəsi olmadan doğma kəndini tərk edə bilməzdi.

Bu qandallardan ancaq uçuşla xilas olmaq mümkün idi. Qaçaqları axtarır, onlara dözülməz həyat şəraiti yaradırdılar. Qaçan kəndliləri qəbul edənlər də cəzalandırılırdı. Qaçan - müharibə başlayanda 2022-ci ilin yazında və səfərbərlik elan edilən 2022-ci ilin payızında bir çox rus bunu etdi.

Bugünkü qaçqınlar 18-ci əsrin ikinci yarısında “Litva sərhədindən kənara” “Polşa azadlıqlarına” kütləvi şəkildə qaçan rus kəndliləri ilə eyni hissləri yaşayırdılar. Onların hər ikisi hərbi xidmətdən (bugünkü səfərbərlikdən), əbədi və çətin rus əsarətindən, məzlum azadlıqsızlıq hissindən, başqalarının iradəsindən mütləq asılılıqdan ayrılırdılar.

O vaxt da, indi də hər an “alınlarını qırxıb”, səfərbər ola bilirlər. Və ya hər hansı bir söz və ya hərəkətə görə "ağır işə göndərilirləır" (indi - həbsxanaya). Əgər bəxtiniz gətirsə, təbii ki, həm ağır işdən, həm də müharibədən sağ çıxa bilərsiniz. “Rasion” (şərti bir tikə çörək) almaq qul üçün artıq xoşbəxtlikdir.

Rus təhkimçiliyinin özəlliyi onun inanılmaz canlılığıdır. Rus dilində qeyri-azadlıq sistemi üç əsrdən çoxdur ki, mövcuddur və bu gün yenidən dirçəlməkdədir.

Bu, cəmiyyət üçün son dərəcə acınacaqlı olsa da, milli azadlıq problemini araşdıran adam üçün bu, inanılmaz şansdır. İndi biz onun inkişafında insanın əsarətə düşmə prosesini əyani şəkildə öyrənə bilirik. Sözün əsl mənasında gözümüzün qabağında 21-ci əsrin Rusiyasında yeni təhkimçilik formalaşır. Onun mahiyyəti nə tövlədə şallaqlanan kəndlilər, nə də torpaq sahibləridir. Rus dilində təhkimçiliyin mahiyyəti fərdin dövlətdən tam asılılığıdır. Bu, əsasdır, qalan hər şey konkretdir.

Rusların istehlak vərdişləri və həyat tərzi üç yüz il əvvəlki vərdişlərdən çox uzaqlaşıb. Lakin bu köləlik sisteminin əsas xüsusiyyəti dəyişməz qaldı: insanın gördüyü hər şey, onun həyatı, azadlığı tamamilə dövlətdən asılıdır. Daha doğrusu, hakimiyyəti qəsb edib dövləti təmsil edənlərdən asılıdır.

İstənilən an kasıb və ya varlı inanılmaz zirvələrə ucaldıla bilər, onunla mehriban və xoşbəxt rəftar edə bilər və ya əksinə, heçliyə, yoxluğa yuvarlana bilər. Beriyanın dediyi kimi, “düşərgə tozuna” çevrilə bilər.

Feodalizmin yadigarı?

Şəxsi və kollektiv, ictimai azadlığın olmaması problemi bütün milli tarixin ən əsas xüsusiyyətidir. Rus tarixçiləri iki əsrdən artıqdır ki, rus köləliyini keçmişdə məlum olan digər insan azadlıqsızlığı növləri ilə əlaqələndirməyə çalışırlar.

Onlar bunu gərgin və inandırıcı hesab etmirlər. İmperatorluq dövründə tarixçilər təhkimçilik hüququnu ideal və orijinal rus sosial tarazlıq sistemi kimi qəbul etməyə çalışırdılar. I Nikolay dövrünün xalq maarif naziri qraf Uvarov yazırdı (fransızca, çünki o, rus dilini pis bilirdi): “Təhkimçilik tamamilə bizimdir, orijinaldır”. Yəni, indi deyəcəkləri kimi, təhkimçiliklə fəxr etmək lazımdır. Özü də dövlət qarşısında azadlığını itirmiş rəsmi Sinod Kilsəsi təhkimçiliyin qurulduğunu təbliğ edirdi. Deyirdilər: buna qarşı gileylənmək, hətta üsyan etmək Allaha üsyan etmək kimidir.

Eyni ruhda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Valeri Zorkin rus cəmiyyətinin əsasını təhkimçilikdə tapdı: “Təhkimiyyətin bütün xərclərinə baxmayaraq, millətin daxili birliyini saxlayan əsas bağ məhz bu idi. Təsadüfi deyil ki, kəndlilər, tarixçilərin fikrincə, islahatdan sonra öz keçmiş ağalarına deyirdilər: “Biz sənin idik, sən də bizim idin”. Təhkimçiliyin ləğvi “suveren bağları aşındıran və sabit dövlətçiliyin mövcudluğunu təhlükə altına alan” iğtişaşlara səbəb oldu deyə, Zorkin təəssüflənir.

Sovet marksist tarixçiləri rus təhkimçiliyinin özünün çiçəklənmə dövründə əsl dövlət köləliyi olduğunu nəzərə almadılar. Onlar kürəkə kürək deməkdən çəkinirdilər və rus təhkimçiliyinin sinfi cəmiyyətin təbii təkamülünün nəticəsi olduğunu, onun Avropa təhkimçiliyinə bənzədiyini, feodalizmin sosial institutu olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Bu, doğru deyil. Rus təhkimçiliyinin klassik Avropa feodalizmi sistemi ilə praktiki olaraq heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, bolşevik partiyasının adı ilə üst-üstə düşən "VKPB" yumoristik adını alan SSRİ dövrünün ikinci təhkimçiliyi kimi tamamilə orijinal bir milli məhsuldur: "bolşeviklərin ikinci təhkimliyi".

Rusiyada 17-ci əsrin sonlarından başlayaraq formalaşan şəxsi azadlıq sistemi tamamilə unikal idi. O bəşəriyyət tarixi boyu məlum olan müxtəlif köləlik və asılılıq formalarının xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmişdir. Bununla belə, o onların heç birinə bənzəmir. Azad olmayan sistemdə qanun yoxdur. Burada ancaq özbaşınalıq, zorakılıq, qanunsuzluq fəaliyyət göstərir. Bu sistem necə formalaşdı və niyə bu qədər möhkəm oldu?

Antik dövrdə quldarlıq və eramızın başlanğıcı

Rəsmi tarixşünaslıq rus təhkimçiliyini “təhkimçilik” adlandırır və onu Avropadakı təhkimçilik hüququ ilə müqayisə edir. Təhkimçilik hüququnu tənqid edənlər həmişə bunu “köləlik” adlandırırdılar. Rus xalqının indiki vəziyyətinin “qul” kimi tərifinə tez-tez rast gəlmək olar. Amma həm “təhkimçilik”, həm də “köləlik” müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif ölkələrdə öz xüsusiyyətlərinə malik idi. "Rus təhkimçiliyi" nin nə olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün bəşər tarixində mövcud olan şəxsi asılılığın əsas formalarının xüsusiyyətlərini ən ümumi şəkildə xatırlamaq lazımdır.

Bunlardan birincisi qədim dünyanın “klassik” köləliyidir. Başlanğıcda qul ağasının idi, onun heç bir mülki və insan hüquqları yox idi. Ağanın qulların həyatına öz mülahizəsinə görə sərəncam vermək hüququ var idi - satmaq, vermək, qeyri-məhdud işlə yükləmək, cəzalandırmaq və edam etmək. Qul öz ağalarına mütləq itaət borclu idi. Qula məxsus olan hər hansı əmlak onun ağasının malı sayılırdı. Qulun sövdələşməyə haqqı yox idi, nadir istisnalarla onun ifadəsi məhkəmədə qəbul edilmədi; qul ailəsi ağanın tam mülkiyyəti idi. O, uşaqları və ya valideynlərini ayrıca satmaqla ailə üzvlərini ayıra bilərdi. Sahibinin şəxsi mülkü olduğu üçün qulun dövlətlə heç bir əlaqəsi yox idi, hərbi xidmətə cavabdeh deyildi və vergi ödəmirdi.

Əslində qullar ev heyvanı vəziyyətində idilər. Əvvəlcə onların tərkibi demək olar ki, tamamilə hərbi əsirlər və ya başqa yollarla - məsələn, pirat hücumları və ya xarici ərazilərə yırtıcı basqınlar nəticəsində əsir düşən insanlar arasından formalaşmışdı. Qədim qulların əksəriyyəti əcnəbilər idi. Qədim dövrlərdə ksenofobiya indikindən daha geniş yayılmışdı. Başqa ölkədən olan bir insan, başqa dildə danışan adam “tamamilə insan deyil”di. Bu, köləliyin sosial institut kimi güclənməsinə kömək etdi.

Zaman keçdikcə köləlik institutu ciddi şəkildə dəyişdirildi. Onunla birlikdə qədim dünyanın bildiyi klassik köləlikdən bir sıra fərqlər gətirən dəyişikliklər baş verdi.

Artıq eramızın ilk əsrlərində qulların cəmiyyətdəki mövqeyi əvvəlkindən daha az gücsüz, daha az əlverişsiz hala gəldi. Qullarının malının ali sahibi onların ağası olaraq qalırdı. Amma qullara öz adından ticarət əməliyyatları etmək, mal əldə etmək, sədəqə vermək və vəsiyyət etmək imkanı verilirdi. Kölə ailəsi cəmiyyət tərəfindən dağılmaz insan birliyi kimi tanınırdı. Qanunvericilik satış zamanı qul ailələrinin parçalanmasını, uşaqların və valideynlərin ayrıca satışını getdikcə daha çox və qəti şəkildə qadağan edirdi. Qulların həyatına dair sərəncam vermək üçün qanunvericilik məhdudiyyətləri vardı: onların öldürülməsi cinayət kimi tanınırdı.

Bu dəyişikliklər 1-5-ci əsrlərdə baş verdi. Rusiya İmperiyası dövründə rus təhkimçilərinin vəziyyəti 1-ci minilliyin əvvəllərində Roma qullarının vəziyyətindən daha gücsüz və çətin idi.

Müxtəlif əhali qruplarının mövqeyi təkcə onların formal statusundan deyil, həm də məşğuliyyətindən və coğrafiyasından asılı idi. Torpağı becərmək üçün ağa tərəfindən qoyulan qul, ağanın şəhər mülkündə xidmət edən qardaşından daha çox azadlığa malik idi. İlk barbar dövlətlərinin ərazisində və Romada yaşayan qullar hüquq qabiliyyətinə görə fərqlənirdilər.

Qərbi Roma İmperiyasının xarabalıqları nəticəsində yaranmış Avropa barbar krallıqlarında almanların yumşaq patriarxal köləliyi (bu, qədim slavyanların, alpinistlərin və digər xalqların köləliyinə bənzəyirdi) və qanunla müəyyən edilmiş sistemin simbiozu mövcud idi. Tədricən Avropada qədim dövrlərin yarı qullarının orta əsrlərin şəxsən azad “təhkimli” kəndlilərinə çevrilməsi prosesi gedirdi.

Bu dövrdə Qərbi Avropanın və Roma Aralıq dənizinin qeyri-azad və yarı-azad əhalisi böyük müxtəlifliyi və heterojenliyi ilə seçilirdi. Sonrakı əsrlərdə də fərqliliklər davam etdi (məsələn, bir tərəfdən Şimali və Qərbi Avropa, digər tərəfdən Mərkəzi və Şərqi Avropa kəndlilərinin vəziyyəti arasında). Ancaq eyni zamanda, Avropanın feodal asılı kəndlilərinə çevriləcək müxtəlif kateqoriyaların bir-birinə tədricən yaxınlaşması da var.

Asılı kəndlilər

Rus təhkimçilərinin vəziyyəti ilə müqayisə baxımından qulların vəziyyəti xüsusilə vacibdir. Lakin qulların özləri son antik və erkən orta əsrlərdə asılı əhalinin əhəmiyyətsiz bir kateqoriyasını təşkil edirdilər. Əksəriyyət azadlıqlarına bir sıra hüquqi və iqtisadi məhdudiyyətlərə malik olan şəxsən azad və ya yarı-azad insanlardan ibarət idi.

Beləliklə, son Roma İmperiyasında və Bizansda asılı kəndlilərə “kolon” ​​deyilirdi. Bunlar “torpağın qulları”, bir qayda olaraq, azad icma üzvlərinin övladları, xüsusi mülkiyyətçinin torpağının irsi “icarəçiləri” idilər. Onlar torpaq sahibinin şəxsi mülkiyyəti deyildilər, ona yalnız bir sıra ödənişlər və vergilər hesabına borclu idilər. Bu ödənişlərin həcmi adət və qanunla ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmışdı ki, bu da torpaq sahibinə vergiləri artırmağı qadağan edirdi. Torpaq sahibi tərəfindən zorakılıq və ya sui-istifadə halında “kolon” məhkəməyə müraciət etmək və maraqlarını müdafiə etmək hüququna malik idi.

“Kolonların” bir sıra qanuni hüquqları var idi. Onlar sərbəst şəkildə öz adlarına əmlak, o cümlədən daşınmaz əmlak ala və özgəninkiləşdirə bilərdilər. Onların şəxsi və ailə həyatı, nikahları işlədikləri və yaşadıqları torpağın sahibi tərəfindən idarə olunmurdu. Vəzifələrini yerinə yetirmək və vergiləri ödəmək şərti ilə onların torpaq sahəsi əbədi olaraq “kolonlara” verildi və torpaq sahibinin onları öz istəyi ilə qovmaq hüququ yox idi.

“Kolon” məhkəmədə iddia qaldıra və cavabdeh ola bilərdi. Xüsusilə ailəsinin bölünməsi ilə torpaqsız bir “kolon” satışı istisna edildi. Yalnız fermerin becərdiyi torpaq sahəsi fermerin özü və ailəsi ilə birlikdə satıla bilərdi. Lakin “kolon” öz istəyi ilə torpaq sahibini tərk edə bilməzdi.

“Koloniyalar” hərbi xidmətə tabe idi, bu, azad vətəndaşın şərəfli vəzifəsi idi. Yarıazad fermerlərin bu kateqoriyasında əhəmiyyətli təbəqələşmə var idi. Varlı “kolonlar” böyük daşınmaz əmlaka, işçilərə və hətta qullara sahib idilər və onların rəsmi ağalarına borc verənlər idi.

Məhz “kolonlardan” asılı və yarıasılı əhalinin digər kateqoriyaları ilə birləşərək Avropanın əhəmiyyətli bir hissəsinin gələcək kəndliləri formalaşdı. Və ümumilikdə proses fermerin mövqeyinin liberallaşması istiqamətində inkişaf edib (baxmayaraq ki, bəzi ölkələrdə əks istiqamətdə hərəkətlər də olub).

Eyni təhkimçilik

Bir neçə əsr keçir. 12-14-cü əsrlərdə Qərbi Avropanın "təhkimli" kəndlisi - bu, bir qayda olaraq, ömürlük və vərəsəlik hüququ əsasında 20-40 hektar torpaq sahəsinə sahib olan müstəqil fermerdir. İcarə hüququ üçün o, torpaq sahibinə, feodala icarə haqqı verir, bir sıra əmək vəzifələrini daşıyır. Çox vaxt kəndli öz sahəsini ondan asılı olan işçilərin əməyi ilə becərir. 7-11-ci əsrlərdə kənd əhalisi təbəqələşdi və bir çox müflis və ya yoxsul icma üzvləri, “kolonlar”, qul təhkimliləri və onların nəsilləri muzdlu kənd təsərrüfatı əməkçisinə çevrildi.

O dövrdə Avropada ən azı yerli əhalidən belə qullar yox idi. Düzdür, demək olar ki, gücsüz insanlar kateqoriyası var idi – onlar təhkimlilər idilər. Onların ağadan asılılığı rus təhkimçiliyi ilə müqayisə edilə bilər. Bununla belə, təhkimlilərin vəziyyəti daha yaxşı idi - onların torpaqsız qalması və ailələrin bölünməsi ilə satılması halları olduqca nadir idi. Qanunlar tədricən yumşaldıldı və 13-cü əsrdə təhkimçilərin hüquqları digər fermerlərin hüquqları ilə müqayisə oluna bildi. Eyni zamanda, digər kateqoriyalı fermerlərə nisbətən daha az təhkimli var idi.

13-cü əsrdə Qərbi Avropanın kənd təsərrüfatı landşaftı, bir qayda olaraq, bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən az-çox böyük olan fərdi təsərrüfatlardan ibarət idi. Bu, 18-19-cu əsrlərdə bir çox yoxsul kəndlər və obalarla, izdihamlı kiçik əraziləri olan təhkimli Rusiyanın kənd təsərrüfatı mənzərəsinə belə yaxın deyil.

14-15-ci əsrlərdə Qərbi Avropada kəndli asılılığının bütün institutları ləğv edildi. Mərkəzi və Şərqi Avropada vəziyyət fərqli idi. Oradakı kifayət qədər azad kəndlilər 16-cı əsrdən etibarən ağaların xeyrinə rüsumların artması ilə üzləşdilər. Bu hadisə Avropada “ikinci dalğa” və ya “ikinci təhkimçilik” adlanır. Bu zaman kəndlilərin torpaq mülkiyyətçiləri qarşısında vəzifələri ciddi şəkildə artırdı.

Rus tarixçiləri tez-tez rus kəndlilərinin həmin vaxt Şərqi Avropa kəndliləri ilə təxminən eyni mövqedə olduqlarını sübut etməyə çalışırlar. Amma bu cəhdlər ciddi əsaslara söykənmir. Birincisi, Şərqi Avropada təhkimçiliyin güclənməsinin səbəbləri iqtisadi idi, Rusiyada isə iqtisadi faydalara zidd olaraq sırf siyasi idi. İkincisi, hətta ən ağır formada belə, 17-ci əsrin Polşa və ya Macarıstan təhkimçiliyinin mövqeyi 18-19-cu əsrlərdəki rus təhkimçisinin mövqeyi ilə müqayisə edilə bilməz.

Bəli, Polşada, 17-ci əsrin sonlarında kəndli beş gün işləyə bilərdi. Ancaq bu nadir hallarda baş verirdi. Təbiətdən və tarixi adətlərdən asılı olaraq, Polşa-Litva Birliyinin müxtəlif ərazilərində iş şəraiti əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Və “corvee” 18-ci əsrin əvvəllərində Polşada ləğv edildi və pul vergisi ilə əvəz edildi. O vaxt Rusiyada quldarlıq yenicə çiçəklənirdi. Polşa kəndlilərinin ən çətin dövrləri təxminən 70 il davam etdi. Polşada orta kəndli sahəsi 10-15 hektar, Rusiyada isə 3-5 hektar idi. Polşa kəndlisinin həyat səviyyəsi və iqtisadiyyatın vəziyyəti də Rusiyadan nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək idi.

19-cu əsrin rus kəndlisi öz kiçik sahəsindən dövlət vergiləri və seçki vergisi ödəyir, bütün növ dövlət rüsumlarını yerinə yetirir, torpaq sahibinə quitrent ödəyir və həftədə 7 günə çatan “korvée” işləyirdi. O, orduya çağırıla bilərdi, torpaq sahibi tərəfindən istənilən vaxt ailəsi olmadan ayrıca başqa birinə satıla bilər, ağır işlərə sürgünə göndərilə bilərdi. O, tamamilə gücsüz idi.

Qanun və özbaşınalıq

Kəndlilərin həyat şəraiti, vəzifələri və hüquqlarının genişliyi bölgədən bölgəyə, dövrdən dövrə çox əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Polşa və Macarıstanda təhkimçilik Qərb ölkələrindən qat-qat ağır idi. Hətta Şərqi Almaniya kəndlilərinin vəziyyəti daha pis idi, həyat səviyyəsi aşağı idi və məsuliyyətlərin siyahısı Qərbi Almaniyadakı kəndlilərinkindən çox geniş idi.

Amma Avropanın hər yerində, nadir istisnalar istisna olmaqla, təhkimçilik hüququ qanuna əsaslanırdı. Kəndlilərin və torpaq mülkiyyətçilərinin bütün qarşılıqlı vəzifə və öhdəlikləri qanunla tənzimlənirdi. Polşada “korvee”nin hər bir artımı, hətta bir gün belə, qanunla - Seym tərəfindən təsdiqlənirdi. Münasibətlər tamamilə şəffaf və proqnozlaşdırıla bilən idi. Bəzən qanun yerli adət-ənənələri tamamlayırdı. Sahibinin şəxsi özbaşınalığına yer yox idi.

Qanun həm antik dövrdə, həm də Amerikada köləliyin inkişaf etdiyi müasir dövrdə köləlik institutunun əsasını təşkil edir. Bu qəddar və qeyri-insani qanundur. Şərait dəyişir, qanunlar dəyişir, lakin onlar cəmiyyəti formalaşdırmağa və onu proqnozlaşdırıla bilən, şəffaflıq çərçivəsində saxlamağa davam edirdi.

Rusiyada təəssüf ki, belə deyildi. Rus təhkimçiliyi ilə digər ölkələrdəki bir çox digər qeyri-azadlıq formaları arasındakı əsas fərq ağalar və asılı kəndlilər arasındakı münasibətlərin hüquqi qeyri-müəyyənliyi idi. Bu qeyri-müəyyənlik istər-istəməz özbaşınalığa gətirib çıxarırdı.

Avropada sosial münasibətlər getdikcə liberallaşsa da, rus təhkimçiliyi bu prosesdən kənarda qaldı. O, antik dövrün qullarının vəziyyəti ilə müqayisə oluna bilən tam hüquq çatışmazlığına qərq olmuşdu.

Müəllif: Boris Kerjentsev – Rusiyalı tarixçi, yazıçı, təhkimçilik üzrə tədqiqatçı.

Mənbə: “MoscowTimes”

Tərcümə AYNA-ya məxsusdur.
Teref.info © 2015
E-mail: [email protected]            Telefon: 051 933 93 21            Baş redaktor: Nurəddin (Xoca) İsmayılov
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.